inkludert i standardversjonen

FWS 1205

FWS 1205


  • Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
  • 2 sikkerhetskontakter
  • 2 Signalutgang

Til kategori
FWS 1206

FWS 1206


  • Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
  • Bruker ekstra stillstandssignal, dvs. PLC som annen inngangskanal
  • 2 sikkerhetskontakter
  • 2 Signalutgang

Til kategori
FWS 2105

FWS 2105


  • Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
  • 1 sikkerhetskontakt
  • 2 Signalutgang

Til kategori