MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Integrert AS-grensesnitt
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Magnetisk forrigling (for beskyttelse av mennesker) med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Automatisk forriging
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
Produkt-typebetegnelse:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
utenVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
utenuten forrigling (bare for overvåket vernelås)
REelektrisk justerbar forriglingskraft 30 N … 100 N

(3)
utenuten permanent magnet
MPermanent magnet 30 N
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft, maksimum

Holdekraft, minimum

Aktivator overvåket

Fast posisjon

Vernelås overvåket

MZM 100 B ST-AS REAP

Varenummer 101198705

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST-AS REMAP

Varenummer 101209551

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 B ST-AS REMAP-DU

Varenummer 103044829

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-AS AP

Varenummer 101209550

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-AS MAP

Varenummer 101209554

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-AS REAP

Varenummer 101198704

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-AS REMAP

Varenummer 101209553

Solenoid interlock

Til artikkel

MZM 100 ST-AS REMAP-DU

Varenummer 103046764

Solenoid interlock

Til artikkel