Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon

ZSM476E

ZSM476E


  • Plast bryterhus
  • Switching function latching
  • Screw and pinch terminals for connection of wires
  • Low actuation force and short contact trip value
  • Magnetic trip action

Til kategori
232

232


  • Skrueforbindelse
  • Plast bryterhus

Til kategori
Other product series

Other product series


Til kategori
Applikasjon
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjoner er egnet for et bredt applikasjonsområde innenfor heisindustrien. De brukes i særdeleshet der sikkerhet og posisjonsnøyaktighet er av største viktighet, f.eks. ved endepunkter, ved gripeinnretning eller ved hastighetsbegrenseren.

For disse applikasjonene tilbyr Schmersal et bredt program av posisjonsbrytere, som har vist seg verdifulle for heisindustrien over hele verden. De ulike seriene kan enkelt tilpasses til den spesifikke applikasjonen ved hjelp av et bredt utvalg aktiveringselementer.

Alle posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon har en positiv forbindelse mellom aktivatoren og den tvangsbrytende NC-kontakten. Bryterne er tilgjengelige med to ulike brytesystemer: kjapp funksjon (Z) og treg funksjon (T). Alle seriene er i beskyttelsesklasse IP 54 opp til IP 67. Metall- eller termoplastmantlene er tilgjengelige i to standardstørrelser, og de er svært motstandige mot olje og drivstoff.

Noen brytere har et ekstra kablingsromdeksel, noe som betyr at kontaktene aldri er eksponert, selv ikke når dekselet er åpnet.  I dette tilfelle kan kablene bli enkelt forbundet ved hjelp av burklemmer. ZSM 241 med elektrisk tilbakestilling leveres med tilkoblingskabel. Noen brytere har et ekstra kablingsromdeksel, noe som betyr at kontaktene aldri er eksponert, selv ikke når dekselet er åpnet. I dette tilfelle kan kablene bli enkelt forbundet ved hjelp av klemskruer.