AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Artikelnummer: 101136474

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenKabelforskruning M16
2243Forreste kabelindgang
2243-1Bagerste kabelindgang
STStik M12, 4-polet

(4)
1637guldbelagte kontakter

(5)
5MLedningslængde 5 m
6MLedningslængde 6 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
 • Forreste kabelindgang
 • 30 mm x 60 mm x 30 mm
 • Kunstof hus
 • Dobbelt isoleret
 • Langt lig
 • lille krop
 • Universelt kodet
 • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
 • Upåvirkelig overfor snavs
 • 8 Aktuator plan

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ 17-11ZRK-2243 5,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101136474

EAN (European Article Number)

4030661050935

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

BG

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

425 g

Generelle data - egenskaber

Holdekraft

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Antal kabelgennemføringer

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M5

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Kabelføring

forside

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,75 mm2

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

30 mm

Højde på føler

65 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Opbevaring samt transport temperatur, minimum

-30 °C

Opbevaring samt transport temperatur, maksimum

+85 °C

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

2.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

Bemærk

Bemærk (generelt)

Individuel kodning tilgængelig ved forespørgsel

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Instruktioner for drift og montage

1 Om dette dokument

1.1 Funktion

Det foreliggende dokument indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. Driftsvejledningen, der følger med apparatet, skal altid være tilgængelig og læselig.

1.2 Driftsvejledningens målgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle arbejdsskridt, der beskrives i denne driftsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret af systemoperatøren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til ændringer der tjener tekniske fremskridt.

1.3 Anvendte symboler

 • Information, Tip, Anvisning: Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.
 • Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
  Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse

Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes.

 • Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.schmersal.com.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Typenøgle

Produkttypebetegnelse:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)

(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
(3)
udenKabelforskruning M16
2243Forreste kabelindgang
2243-1Bagerste kabelindgang
STStik M12, 4-polet
(4)
1637guldbelagte kontakter
(5)
5MLedningslængde 5 m
6MLedningslængde 6 m

2.2 Specialudførelser

For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og tages af og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed.
Sikkerhedskontakterne anvendes i apparater, i hvilke den farlige tilstand afsluttes uden forsinkelse, så snart beskyttelsesanordningen åbnes.

Når sikkerhedsanordningen åbnes, brydes de tvangsbrydende kontakter i sikkerhedsafbryderen automatisk og sluttekontakterne sluttes.

 • Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold til EN ISO 14119 som type 2-koblingsmekanismer.
 • Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.
 • Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4 Advarsel mod forkert brug

 • Ved​ usagkyndig​ brug​ eller​ anvendelse​ til​ andet​ end​ den​ tilsigtede​ anvendelse​ samt manipulationer​ kan​ der​ ved​ brug​ af​ sikkerhedsafbryderen​ ikke​ udelukkes​ farer​ for​ personer​ eller​ skader​ på​ maskin-​ eller​ anlægsdele. Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici.

2.5 Fritagelse for ansvar

Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ hånd​ er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ producenten​ fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ som​ følge​ heraf.

2.6 Tekniske data

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

BG

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Bruttovægt

425 g

Generelle data - egenskaber

Holdekraft

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Antal kabelgennemføringer

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Holdekraft

30 N

Tvangsåbningsstrækning

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M5

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Kabelføring

forside

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,75 mm2

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

30 mm

Bredde på føler

30 mm

Højde på føler

65 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Opbevaring samt transport temperatur, minimum

-30 °C

Opbevaring samt transport temperatur, maksimum

+85 °C

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

2.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Elektrisk data - hjælpekontakterne

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Hinweise zur Sicherheitsbetrachtung

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Konstaterede værdier kan variere, afhængigt af de applikationsspecifikke parametre hop, dop og t cycle samt belastningen).

Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance Level i henhold til EN ISO 13849-1 reduceret på grund af reduceret fejlsøgning.

3 Montering

3.1 Generel montageanvisning

 • Overhold anvisningerne i standarderne EN ISO 12100, EN ISO 14119 og EN ISO 14120.
The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. Use the supplied base plate for the fixing. The tightening torque of the fixing screws must not exceed 150 Ncm. The enclosure must not be used as an end stop. Any position is possible. The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. The unused opening must be sealed by means of slot sealing plugs.

3.2 Dimensioner

Alle mål i mm.

3.3 Montering af aktuatoren

Siehe Betriebsanleitung Betätiger.

 • Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under overholdelse af korrekte foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at forsyde sig.

4 Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

 • Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Der

IDC method of termination
The IDC method of termination (cut clamp technology) enables connecting flexible wires with cable section 0.75 … 1 mm² without using conductor ferrules. To this effect, strip the wire for 17 ... 20 mm and insert it into the cable gland, close the cable gland, push the conductors in the groove of the cover (refer to wiring example) and screw the cover back. Alternatingly tighten the cover screws uniformly. Tightening force for the Torx T10 cover screws 0.7 ... 1 Nm.

4.2 Kontaktvarianter

Kontakterne er vist med sikkerhedsafskærmningen lukket. Alle brydere tvangsåbnende B.

AZ 17-11Z.KAZ 17-02Z.K
 GRA_PRO_CONT_kaz17k07 GRA_PRO_CONT_kaz17k08

with cable, frontside

AZ 17-11Z.K-2243AZ 17-02Z.K-2243
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk23 GRA_PRO_CONT_k2o--k13

with cable, rearside

AZ 17-11Z.K-2243-1AZ 17-02Z.K-2243-1
 GRA_PRO_CONT_k1o1sk24 GRA_PRO_CONT_k2o--k12

with connector, A-coding

AZ 17-11Z.K-STAZ 17-02Z.K-ST
 GRA_PRO_CONT_kaz17k03 GRA_PRO_CONT_kaz17k04
Key
BAutomatic opener, NC contact
 GRA_PRO_CONT_NONormally-open contact
 GRA_PRO_CONT_NCNormally-closed contact

5 Idriftsættelse og service

Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse arbejder sikkerhedsrelæet servicefrit. Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:

 1. Check for correct installation of the actuator and the switch
 2. Check the integrity of the cable entry and connections
 3. Check the switch enclosure for damages
 4. Remove particles of dust and soiling
 • Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at anvende en ekstra aktuator.
 • Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6 Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage

Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse

 • Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love.
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.02.2024 15.02