RSS 36-AD-ST-AS

Artikelnummer: 103001535

Produkttypebetegnelse:

RSS 36-(1)-ST-AS-(2)


(1)
udenStandard kodet
ADStandard kodet, aktuatorregistrering
I1Individuel kodning
I2Individuel kodning, flere lærbare

(2)
udenuden låsning
Rmed lås, holdekraft ca. 18 N
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Universal kodning med RFID-teknologi
  • uden låsning
  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • valgfri med integreret magnetlåsning

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RSS 36-AD-ST-AS

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103001535

EAN (European Article Number)

4030661426396

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

ASi-SaW

ANATEL

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

generel information

Universel kodning

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Reaktionstid, maksimum

100 ms

Længde af risiko, maksimum

200 ms

Bruttovægt

104 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal aktiverende retninger

3

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

5,13 x 10⁻¹⁰ /h

PFD-værdi

3,24 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Info (Mekanisk levetid)

Aktiveringshastighed < 0,25 m/s

Koblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg

Version af monteringsskruer

2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)

Tightening torque of the fixing screws, minimum

2,2 Nm

Til-

2,5 Nm

Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

12 mm

Sikret afbryderdistance ON

10 mm

Sikret afbryderdistance OFF

20 mm

Hyserese (afbryderdistance), maksimum

2 mm

Gentagelsespræcision

0,5 mm

Bemærk (gentagelsespræcision R)

Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) er maks. ± 18 mm (se illustration: driftsprincip).Mindsteafstand mellem to sensorsystemer 100 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

22 mm

Bredde på føler

106,3 mm

Højde på føler

25 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

3

Elektrisk data

Forsinkelse, maksimal

5.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektriske data - AS-interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Strømforbrug, maksimum

100 mA

Elektriske data - AS-interface Specifikation

Specifikation

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i profil

S-0.B.F.E

AS-i, ID-kode

0x0

AS-i, ID-kode

0xB

AS-i, ID-kode 1

0xF

AS-i, ID-kode 2

0xE

AS-i indgang, kanal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i indgang, kanal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange, DO 0 ... DO 3

Ingen function

AS-i Parameter bits, P0

Nummer Aktuator 01-15 (binær)

AS-i Parameter bits, P1

Nummer Aktuator 01-15 (binær)

AS-i Parameter bits, P2

Nummer Aktuator 01-15 (binær)

AS-i Parameter bits, P3

Nummer Aktuator 01-15 (binær)

Bemærk (AS-i Parameter bits)

Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)

FID: Periferifejl

Indgangsmoduladresse

0

Bemærk (indgangsmoduladresse)

Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Tilstandsvisning

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / manipulationsbeskyttelsestid aktiv

(2) gul LED: apparatstatus (frigivelsesstatus) /Melding om grænseområde / apparatfejl

Pin-tildeling

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

RST 36-1-AD01…15

Sprog filter

ANATEL certification

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:RSS36-AS
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Berøringsfri sikkerhedssensor med integreret AS-i safety at work
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RED-direktivet2014/53/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 del 1-7:2010,
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Typegodkendelsesinstitut:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
EF-typegodkendelsescertifikat:01/205/5115.02/19
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 13. januar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5115.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.03.2024 19.56