EDRR

EDRR

Produkt-typebetegnelse:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall åpnere

Antall lukkere

Data

Arbeidstempratur, maksimum

EDRR40RT/2x303/GB

Varenummer 103008214

Emergency stop mushroom button

Til artikkel

EDRR40RT

Varenummer 101021009

Front element emergency stop mushroom button

Til artikkel

E2-40/13-EF

Varenummer 103043098

Front element emergency stop mushroom button

Til artikkel