SLG440

SLG440

  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
  • Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
  • Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
  • Integrert oppsettsverktøy
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Produkt-typebetegnelse:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Avstand mellom ytre stråler 500 mm, 2-stråle
0800-03Avstand mellom ytre stråler 800 mm, 3-stråle
0900-04Avstand mellom ytre stråler 900 mm, 4-stråle
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

Høyde for beskyttelsesfeltet

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

SLG440-ER-0500-02-01

Varenummer 101216821

Safety light grid

Til artikkel

SLG440-ER-0500-02-H1

Varenummer 103009189

Safety light grid

Til artikkel

SLG440-ER-0800-03-01

Varenummer 101216822

Safety light grid

Til artikkel

SLG440-ER-0800-03-H1

Varenummer 103009190

Safety light grid

Til artikkel

SLG440-ER-0900-04-01

Varenummer 101216823

Safety light grid

Til artikkel

SLG440-ER-0900-04-H1

Varenummer 103009191

Safety light grid

Til artikkel