BNS 333

BNS 333

  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303
  • ingen mekanisk slitasje
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Koplingsrom
  • Med integralevaluering
Produkt-typebetegnelse:

BNS 333-01Y(1)-M20


(1)
VNøkkelinnganger på forsiden
RNøkkelinnganger på høyre side
LNøkkelinnganger på venstre side
DNøkkelinnganger på dekselsiden
UNøkkelinnganger på undersiden
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

BNS 333-01YD-M20

Varenummer 101169806

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 333-01YL-M20

Varenummer 101169805

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 333-01YR-M20

Varenummer 101169804

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 333-01YU-M20

Varenummer 101169807

Magnetic safety sensor

Til artikkel

BNS 333-01YV-M20

Varenummer 101169803

Magnetic safety sensor

Til artikkelSystemkomponenter

BPS 300
BPS 300

Til artikkel
BPS 303
BPS 303

  • Egnet for næringsmiddelindustrien

Til artikkel