EDRRZ

EDRRZ

  • Metallaktivatorer
  • Trekk for å tilbakestille
  • Overheng fra frontpanel 29 mm
  • Monteringshull Ø 22 mm
Produkt-typebetegnelse:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

EDRRZ40RT

Varenummer 101029805

Front element emergency stop mushroom button

Til artikkel