RSS260 AS

RSS260 AS

  • Sikkerhetssensor, elektronisk
  • Plast bryterhus
  • Lite skog, stor vekslingsavstand
  • Tetthetsgrad IP65 / IP67
Produkt-typebetegnelse:
RSS260-(1)-ST-AS

(1)
utenStandard koding
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt
ADstandard kodet, aktuatordeteksjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

RSS260-ST-AS

Varenummer 103004638

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS

Varenummer 103014763

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS260-I1-ST-AS

Varenummer 103004640

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS260-I1-LSTM12-4-0,25M-AS

Varenummer 103014762

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS260-I2-ST-AS

Varenummer 103004641

Electronic safety-sensor

Til artikkel

RSS260-I2-LSTM12-4-0,25M-AS

Varenummer 103014764

Electronic safety-sensor

Til artikkelSystemkomponenter