Sikkerhetslysgitre


Tetthetsgrad

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

Høyde for beskyttelsesfeltet

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

Kabling av stik, mottaker

Kontrollkategori iht. EN ISO 13849

Arbeidstempratur, minimum

Reaksjonstid, maksimum

Lysstrålekoding

Utblendingsfunksjon

Bluetooth

Klokkekontroll mulig

mutingfunksjon

Overstyring

Start/omstartssperre

SLG440COM

SLG440COM


 • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
 • Status and diagnostics via App with bluetooth
 • User-friendly parameter setting, no tools required
 • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
 • Process safety with highest availability
 • active integrated set-up tool
 • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Til kategori
SLG440

SLG440


 • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
 • User-friendly parameter setting, no tools required
 • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
 • Process safety with highest availability
 • active integrated set-up tool
 • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Til kategori
SLG440AS-i

SLG440AS-i


 • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
 • Integrert AS-grensesnitt
 • Område 0,3 m … 12 m
 • Konfigurerbare slukkefunksjoner
 • Integrert statusindikator

Til kategori
SLG445

SLG445


 • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
 • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
 • Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
 • Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
 • Integrert oppsettsverktøy
 • Multifunksjonell

Til kategori
SLG240COM

SLG240COM


 • Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
 • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
 • Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
 • Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
 • Integrert oppsettsverktøy

Til kategori
SLG 420

SLG 420


 • Tetthetsgrad IP67
 • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1

Til kategori