AZM201D

AZM201D

 • Thermoplastic enclosure
 • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
 • 3 LEDs to show operating conditions
 • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
 • Suitable for hinged and sliding guards
 • Intelligent diagnosis
 • Manual release
 • Protection class IP66, IP67
 • High holding force 2000
 • 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
 • 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
 • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
 • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Produkt-typebetegnelse:

AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)


(1)
ZOvervåket av magnetisk forrigling
BOvervåket av aktuator

(2)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt

(3)
SKSkruetilslutning
CCBæreklemmer
ST2Konnektorplugg M12, 8-polet

(4)
1P2PW1 diagnoseutgang, p-type og 2 sikkerhetsutganger, p-type > (kombinert diagnosesignal: lukket sikkerhetsinnretning og låst vakt lukket og tilholder)
SD2PSeriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type

(5)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

driftsspenning

åpner med spenning

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Varenummer 103026879

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Varenummer 103026877

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Varenummer 103042149

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Varenummer 103042147

Solenoid interlock

Til artikkelSystemkomponenter

AZ/AZM201-B1-LT
AZ/AZM201-B1-LT

 • for venstrehengslede dører
 • Aktivatorer med returfjær
 • Aktivator for hengslede skyvevern
 • Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom

Til artikkel
AZ/AZM201-B1-LTP0
AZ/AZM201-B1-LTP0

 • for venstrehengslede dører
 • med Nødutgang
 • Aktivatorer med returfjær
 • Aktivator for hengslede skyvevern
 • Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom

Til artikkel
AZ/AZM201-B1-RT
AZ/AZM201-B1-RT

 • for høyrehengslede dører
 • Aktivatorer med returfjær
 • Aktivator for hengslede skyvevern
 • Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom

Til artikkel
AZ/AZM201-B1-RTP0
AZ/AZM201-B1-RTP0

 • for høyrehengslede dører
 • med Nødutgang
 • Aktivatorer med returfjær
 • Aktivator for hengslede skyvevern
 • Tolererer opptil maks. 5 mm spillerom

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1
AZ/AZM201-B30-LTAG1

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • med integrert låsesperre
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1
AZ/AZM201-B30-RTAG1

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • med integrert låsesperre
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ

 • for venstrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • med integrert låsesperre
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
AZ/AZM201-B30-RTAG1P30

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ

 • for høyrehengslede dører
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • med integrert låsesperre
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ

 • med integrert låsesperre
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • for høyrehengslede dører
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Stikker ikke inn i døråpningen
 • Aktivator for hengslede vern
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ

 • med integrert låsesperre
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • for venstrehengslede dører
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Stikker ikke inn i døråpningen
 • Aktivator for hengslede vern
 • med håndtak og Nødutgangshåndtak
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1-SZ

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1
AZ/AZM201-B30-RTIG1P1

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG2
AZ/AZM201-B30-RTAG2

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG2
AZ/AZM201-B30-LTAG2

 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
AZ/AZM201-B30-LTAG2P30

 • for venstrehengslede dører
 • med Dreieknapp
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
AZ/AZM201-B30-RTAG2P25

 • Enhånds nødutgang,
  selv i strømløs tilstand
 • Aktivator for hengslede vern
 • Enkel og intuitiv betjening
 • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
 • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
 • Stikker ikke inn i døråpningen

Til artikkel
NØKKELSPERRE SZ 200
NØKKELSPERRE SZ 200

 • Blokkeringsetikett med 5 sirkulære hull
 • Egnet for montering i og utenfor det farlige området
 • For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
 • For komplekst anlegg
 • Forhindrer aktivering av bryter

Til artikkel
NØKKELSPERRE SZ 200-1
NØKKELSPERRE SZ 200-1

 • Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull
 • Egnet for montering i og utenfor det farlige området
 • For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
 • For komplekst anlegg
 • Forhindrer aktivering av bryter

Til artikkel
SZ201-1
SZ201-1

 • Egnet for montering i og utenfor det farlige området
 • For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
 • For komplekst anlegg
 • Forhindrer aktivering av bryter
 • Blokkeringsetikett med 6 sirkulære hull

Til artikkel
RF-AZM200/201-T
RF-AZM200/201-T

 • Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
 • Emergency exit retrofit kit

Til artikkel
RF-AZM200/201-N
RF-AZM200/201-N

 • Emergency release retrofit kit
 • Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
 • optional lead sealing possible

Til artikkel
MONTERINGSPLATE AZ/AZM200
MONTERINGSPLATE AZ/AZM200

 • Mounting plate for easy and quick assembly
 • Metal, powder-coated

Til artikkel
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-B30
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-B30

 • Mounting plate for easy and quick assembly
 • Metal, powder-coated
 • suitable for left and right hinged doors

Til artikkel
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-P1
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-P1

 • Mounting plate for easy and quick assembly
 • Metal, powder-coated
 • suitable for left and right hinged doors

Til artikkel
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-P20
MONTERINGSPLATE MP AZ/AZM200-P20

 • Mounting plate for easy and quick assembly
 • Metal, powder-coated
 • suitable for left and right hinged doors

Til artikkel
MONTERINGSPLATER KPL. MP BDF 200
MONTERINGSPLATER KPL. MP BDF 200

 • Mounting plate for easy and quick assembly
 • Metal, powder-coated
 • suitable for left and right hinged doors

Til artikkel
TFI-010
TFI-010

 • Forhåndsposisjonering
 • Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
 • Lett isetting etter uttrekning av aktivator

Til artikkel
TFA-010
TFA-010

 • Forhåndsposisjonering
 • Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
 • Lett isetting etter uttrekning av aktivator

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

 • 10 m
 • ferdigkoplet kabel
 • 8-polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

 • 5 m
 • ferdigkoplet kabel
 • 8-polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

 • 2,5 m
 • ferdigkoplet kabel
 • 8-polet

Til artikkel
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

 • Blokkeringsetikett med 3 sirkulære hull
 • For komplekst anlegg
 • Forhindrer aktivering av bryter

Til artikkel