EDRRS

EDRRS

  • Metallaktivatorer
  • Avrigling med nøkkel
  • Overheng fra frontpanel 35 mm
Produkt-typebetegnelse:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

EDRRS40RT

Varenummer 101025432

Front element emergency stop mushroom button

Til artikkel